Poradnik turysty

Jak poruszać się po miejscach cennych przyrodniczo w Dolinie Baryczy?

Dolina Baryczy niemal w całości objęta została obszarami chronionymi. To rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Dlatego turyści, choć są tu mile widziani, powinni pamiętać o pewnych ograniczeniach na niezwykle cennych przyrodniczo terenach, objętych międzynarodowymi konwencjami.

W obrębie rezerwatu „Stawy Milickie” oraz w rezerwatach leśnych wolno przemieszczać się tylko po oznakowanych drogach i ścieżkach. Nie wolno tu polować i wędkować poza wyznaczonymi łowiskami oraz wchodzić na groble poza wyraźnie oznakowanymi jako udostępnionymi turystom (ścieżki i szlaki). Ignorowanie zakazów jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym mandatem. Warto pamiętać, że nie wolno wykonywać niczego, co mogłoby płoszyć zwierzęta.

 

Czy wiesz, że…

Największy polski rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie” umieszczono w polskiej Czerwonej Księdze Krajobrazów Polski obejmującej najcenniejsze i zagro-żone zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

 

Pozostałe zasady nie wychodzą znacznie poza standardy odpowiedzialnego turysty, który zazwyczaj przestrzega ich instynktownie. Czyli nie śmieci, nie hałasuje, nie zjeżdża samochodem czy motocyklem z dróg publicznych w głąb rezerwatu, nie spuszcza psa ze smyczy. Nie wolno mu również kąpać się w stawach, palić ognisk i biwakować poza wyznaczonymi miejscami, a także zbierać grzybów i roślin, bo wszystkie są tu pod ochroną.

Wchodząc na teren rezerwatu „Stawy Milickie”, należy przede wszystkim pamiętać, że wprowadzone przepisy prawa mają na celu skuteczną ochronę dobrostanu przyrodniczego oraz zachowanie chronionych i rzadkich gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz ich siedlisk dla przyszłych pokoleń. To od odpowiedzialnego zachowania każdego z nas zależy los tego skrawka dzikiej natury.

Mniej ograniczeń dotyczy parku krajobrazowego, ale można w nim biwakować tylko w wyznaczonych miejscach.

----------

Na temat zasad poruszania się po rezerwacie „Stawy Milickie” więcej znajdziesz w regulaminie na www.krainaniezwyklosci.pl.

do zobaczenia

w Dolinie Baryczy