• Styczeń

  Pary bielików odbywają loty tokowe, podczas których, wzajemnie się nawołując, sczepiają się szponami i wspólnie koziołkują. Na zaśnieżonych brzegach wód można zobaczyć tropy wydry, a przy przeręblach na zmrożonych rzekach i stawach również i nią samą.

 • Luty

  W lasach liściastych i starych parkach zakwitają pierwsze przebiśniegi i śnieżyce wiosenne. Zaraz po przylocie z zimowisk żurawie i gęgawy zajmują swoje terytoria lęgowe. Nad rozmarzającymi wodami bobry zaczynają wiosenne naprawy wokół swoich nor i żeremi.

 • Marzec

  Żaby moczarowe rozpoczynają swoje gody, podczas których samce przybierają błękitną barwę. Samce bąków zajmują terytoria lęgowe, o czym oznajmiają donośnym buczeniem. Z hibernacji budzą się pierwsze nietoperze – borowce wielkie, które w tym czasie latają również przy świetle dziennym. Lasy rozbrzmiewają godowym bębnieniem dzięciołów. W grądach dno lasu pokrywa się kwietnymi dywanami ziarnopłonów wiosennych, zawilców gajowych i żółtych oraz złoci żółtej.

 • Kwiecień

  Pisklęta gęgaw wykluwają się z jaj i pod opieką rodziców opuszczają gniazda. Na stawach rozpoczynają się toki perkozów dwuczubych. Ptaki wspólnie „tańczą” na wodzie i przekazują sobie z dzioba do dzioba kawałki roślin wodnych.

 • Maj

  W koloniach mew i rybitw oraz w bocianich gniazdach pojawiają się pierwsze pisklęta. W parkach, lasach i zadrzewieniach słychać o świcie wielkie ptasie koncerty. Na łąkach wieczorami i w nocy słychać monotonne skrzeczenie derkaczy. W olszynach zakwitają okrężnice bagienne i kosaćce żółte, a na łąkach storczyk kukułka szerokolistna.

 • Czerwiec

  Wśród dębów rozpoczyna się rójka chronionego chrząszcza kozioroga dębosza. Nad stawami i rzekami słychać śpiew dziwonii – jednego z najpóźniej przylatujących ptaków. Rozpoczyna się okres aktywności dorosłych form husarza władcy – największej ważki. Na łąkach chroniona paproć nasięźrzał pospolity wytwarza swój charakterystyczny kłos zarodnionośny. Stawy pokrywają się różowymi kwiatami rdestu ziemnowodnego.

 • Lipiec

  Perkozy wodzą swoje pisklęta, często wożąc je na własnym grzbiecie. Na polach i spuszczonych z wody stawach zbierają się po odbyciu lęgów stada czajek. Na żółto zakwita rzadki i chroniony grzybieńczyk wodny. Rozpoczyna się okres największej aktywności bardzo rzadkiego chrząszcza pachnicy dębowej. W pobliżu czuć wtedy charakterystyczny śliwkowy zapach.

 • Sierpień

  Po przekwitnięciu czermień błotna wydaje swoje charakterystyczne czerwone owoce. Rozpoczyna się okres zarodnikowania wodnej paproci salwinii pływającej. W borach sosnowych pojawiają się różowe kwiaty wrzosu. Na stawach z płytką wodą zatrzymują się na żer stada ptaków siewkowych, a wśród nich obecne są sieweczki, biegusy, brodźce i wiele innych gatunków.

 • Wrzesień

  W płytszych miejscach na stawach gromadzą się przed odlotem bociany czarne. Wieczorami na rozległe trzcinowiska zlatują się na grupowe noclegowiska stada żurawi. W lasach rozpoczyna się rykowisko jeleni szlachetnych.

 • Październik

  Od końca września przez październik i listopad w Dolinie Baryczy trwają odłowy karpia, podczas których dno stawów staje się znakomitą stołówką dla wielu gatunków ptaków. Podczas spuszczania wody ze stawów na płyciznach zbierają się setki czapli białych. Na stawach zatrzymują się podczas przelotów najmniejsze i najrzadsze spośród łabędzi – łabędzie czarnodziobe.

 • Listopad

  Na stawowych noclegowiskach i polnych żerowiskach zbierają się wielotysięczne stada przelotnych gęsi. Na spuszczonych z wody stawach z powodu trwających odłowów gromadzą się stada młodych i starych bielików, liczące nawet do 100 osobników.

 • Grudzień

  Na niezamarzniętych wodach żerują stada gągołów i nurogęsi, wśród których można wypatrzyć bielaczki – przybyszów z dalekiej północy.

 •  

  < 1 >

  do zobaczenia

  w Dolinie Baryczy